SZPZLO/ZP/08/14 Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą sześciu analizatorów laboratoryjnych oraz odczynników do badań manualnych.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą sześciu analizatorów laboratoryjnych oraz odczynników do badań manualnych.