SZPZLO/ZP/07/16 Przebudowa i modernizacja budynku Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Saskiej 61.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Przebudowa i modernizacja budynku Przychodni SZPZLO Warszawa Praga Południe w budynku zlokalizowanym w Warszawie przy ul. Saskiej 61.

Treść ogłoszenia

SIWZ

Formularz ofertowy

Dokumentacja projektowa

Informacje dla wykonawców

Informacje o wyborze oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności

Informacje o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty