SZPZLO/ZP/07/14 Zakup i dostawa środków i materiałów czystościowych oraz akcesoriów do sprzątania dla potrzeb SZPZLO Warszawa Praga Południe.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakup i dostawa środków i materiałów czystościowych oraz akcesoriów do sprzątania dla potrzeb SZPZLO Warszawa Praga Południe.