SZPZLO/ZP/07/13 Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych oraz testów urazowych do wykrywania Helicobacter pylori.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych oraz testów ureazowych do wykrywania Helicobacter pylori.