SZPZLO/ZP/06/15 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu zewnętrznych schodów i pochylni wejściowych do budynku wraz z remontem istniejących nawierzchni drogowych.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu zewnętrznych schodów i pochylni wejściowych do budynku wraz z remontem istniejących nawierzchni drogowych.

Treść ogłoszenia

SIWZ

Formularz ofertowy

Informacje dla wykonawców