SZPZLO/ZP/06/14 Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie przebudowy i modernizacji Przychodni przy ul. Saskiej 61.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie przebudowy i modernizacji Przychodni przy ul. Saskiej 61.