SZPZLO/ZP/06/13 Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych do badań hematologicznych wraz z dzierżawą analizatora.