SZPZLO/ZP/05/16 Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą pięciu analizatorów laboratoryjnych oraz odczynników do badań manualnych.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą pięciu analizatorów laboratoryjnych oraz odczynników do badań manualnych.

Treść ogłoszenia

SIWZ

Formularz ofertowy

Informacje dla wykonawców

Informacje o wyborze oferty