SZPZLO/ZP/05/13 Zakup i dostawa odczynników i testów laboratoryjnych wraz z dzierżawą sześciu analizatorów laboratoryjnych oraz aparatu do odczytu testów biochemicznych.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakup i dostawa odczynników i testów laboratoryjnych wraz z dzierżawą sześciu analizatorów laboratoryjnych oraz aparatu do odczytu testów biochemicznych.