SZPZLO/ZP/01/12 Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Usługa ubezpieczenia Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe.