Światowy Dzień Zdrowia – uniwersalny dostęp do opieki zdrowotnej.

 

HASŁO ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI ZDROWIA w 2019 ROKU.

 

“Uniwersalny dostęp do opieki zdrowotnej”,
ze szczególnym uwzględnieniem roli systemu
podstawowej opieki zdrowotnej – POZ.

 

Jest to kontynuacja ubiegłorocznego hasła Światowego Dnia Zdrowia “Zdrowie dla wszystkich”.

 

 

 

 

Powszechny dostęp do opieki zdrowotnej jest celem numer jeden Światowej Organizacji Zdrowia. Kluczem do osiągnięcia tego jest zapewnienie, że każdy może uzyskać potrzebną opiekę, kiedy jej potrzebuje.

 

Ale miliony ludzi nadal nie mają dostępu do opieki zdrowotnej. Miliony są zmuszone do wyboru między opieką zdrowotną a innymi codziennymi wydatkami, takimi jak jedzenie, odzież, a nawet dom.

 

Prawo do zdrowia jest podstawowym prawem każdego człowieka, w każdym wieku! Nikt nie powinien chorować z powodu braku dostępu do potrzebnych usług opieki zdrowotnej czy też z powodu swojego statusu materialnego.

 

Rola powszechnej opieki zdrowotnej.

 

Kraje, które inwestują w powszechną opiekę zdrowotną, inwestują de facto w kapitał ludzki. Dostęp do opieki zdrowotnej na odpowiednim poziomie i wsparcie finansowe nie tylko sprzyja poprawie zdrowia obywateli i oczekiwanej długości życia, ale także chroni kraje przed epidemiami, wpływa na zmniejszenie ubóstwa i ryzyka głodu, generuje miejsca pracy, wspomaga wzrost gospodarczy i równość płci.

 

Oto niektóre fakty i liczby opisujące obecny stan powszechnej opieki zdrowotnej.

 

  • Conajmniej połowa światowej populacji nie ma dostępu do niezbędnych usług medycznych.
  • Niemal 100 milionów ludzi zostaje zepchniętych do kraju ubóstwa, zmuszona do przeżycia za 1,9 dolara lub mniej z powodu konieczności płacenia za usługi medyczne z własnej kieszeni.
  • Prawie 12% światowej populacji przeznacza co najmniej 10% środków z domowego budżetu na wydatki związane ze zdrowiem własnym, chorego dziecka lub innego członka rodziny. Ponoszą wydatki na tzw. “sytuacje nadzwyczajne”.
  • Ponoszenie wydatków na sytuacje nadzwyczajne w kontekście służby zdrowia to problem globalny. W bogatszych krajach Europy, Ameryki Łacińskiej i części Azji, które już osiągnęły wysoki poziom dostępu do świadczeń zdrowotnych rośnie ilość obywateli, którzy przeznaczają co najmniej 10% środków z budżetu domowego na koszty związane z opieką zdrowotną ponoszonych z własnej kieszeni.

 

Więcej informacji dotyczących obchodów Światowego Dnia Zdrowia 2019r. dostępnych jest na stronie WHO: https://www.who.int/campaigns/world-health-day/world-health-day-2019