Światowy Dzień Zdrowia – 7 kwietnia 2017 – depresja

 

HASŁO 2017 ROKU OGŁOSZONE PRZEZ ŚWIATOWĄ ORGANIZACJĘ ZDROWIA

 

Depresja

– porozmawiajmy o niej

 

 

Światowy Dzień Zdrowia przypada na dzień 7 kwietnia 2017 r.

 

Tegorocznym tematem przewodnim kampanii jest – depresja.

DEPRESJA dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk mieszkających we wszystkich krajach.

Jest przyczyną cierpień psychicznych, uniemożliwia wykonywanie nawet najprostszych codziennych czynności, niekiedy prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną i przyjaciółmi oraz niezdolności do pracy zarobkowej. W najgorszym przypadku depresja może być przyczyną samobójstwa. Jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat.

 

Depresji można zapobiegać jak również skutecznie ją leczyć.

Lepsze zrozumienie tego, czym jest depresja i w jaki sposób można jej zapobiegać lub leczyć, pomoże zmniejszyć stygmatyzację związaną z tą chorobą, może zachęcić więcej osób do szukania pomocy.

 

Czym jest depresja?

Depresja to choroba charakteryzująca się uporczywie utrzymującym się uczuciem smutku, utratą zainteresowania czynnościami, które na ogół sprawiają chorej osobie przyjemność. Często towarzyszy jej niezdolność do wykonywania codziennych czynności, utrzymuje się, co najmniej przez okres dwóch tygodni. U osób cierpiących na depresję występują następujące objawy: brak energii, zmiana apetytu, dłuższy lub krótszy sen, stany lękowe, trudności z koncentracją, niezdecydowanie, niepokój, poczucie bycia bezwartościowym, poczucie winy i beznadziei, myśli o samookaleczeniu lub samobójcze.

 

Każdy może zachorować na depresję. Dlatego ta kampania adresowana jest do wszystkich, bez względu na wiek, płeć czy status społeczny.

Światowa Organizacja Zdrowia postanowiła zwrócić szczególną uwagę na trzy grupy, których depresja dotyka nieproporcjonalnie częściej:

  • młodzież nastoletnią i młodych dorosłych,
  • kobiety w wieku rozrodczym (zwłaszcza po urodzeniu dziecka),
  • osoby starsze (po 60 roku życia).

 

Główne założenie kampanii.

Głównym założeniem kampanii jest wskazanie, jak ważne jest mówienie o depresji, ponieważ sama rozmowa o depresji stanowi istotny element procesu dochodzenia do zdrowia. Stygmatyzacja chorób psychicznych, w tym depresji, nadal dla wielu osób na całym świecie stanowi barierę uniemożliwiającą szukanie pomocy. Poruszenie tematu depresji i rozmowa z członkiem rodziny, przyjacielem lub pracownikiem opieki zdrowotnej czy też w większej grupie, np.: w szkole, miejscu pracy czy miejscach spotkań towarzyskich albo w przestrzeni publicznej, np. w mediach informacyjnych, na blogach czy w mediach społecznościowych, pomoże przełamać stygmatyzację i w efekcie zachęci większą liczbę osób do szukania pomocy.

 

Główne przesłanie.

  • Depresja to powszechnie występujące zaburzenie psychiczne, które dotyka osób w każdym wieku, ze wszystkich środowisk i we wszystkich krajach.
  • Ryzyko depresji wzrasta w sytuacji ubóstwa, bezrobocia, zdarzeń życiowych, takich jak śmierć bliskiej osoby czy rozpad związku, a także w przebiegu choroby fizycznej i problemów spowodowanych nadużywaniem alkoholu i przyjmowaniem narkotyków.
  • Depresja jest przyczyną cierpienia psychicznego i może wpływać na zdolność do wykonywania nawet najprostszych, codziennych czynności, niszcząc niekiedy relacje z rodziną i przyjaciółmi.
  • Nieleczona, może uniemożliwiać chorym osobom pracę lub uczestniczenie w życiu rodzinnym i społecznym. W najgorszym przypadku depresja może doprowadzić do samobójstwa.
  • Depresji można skutecznie zapobiegać i można ją leczyć. Leczenie na ogół obejmuje terapię wymagającą prowadzenie rozmowy lub przyjmowania leków przeciwdepresyjnych lub połączenie obu metod.
  • Przezwyciężenie często spotykanej stygmatyzacji depresji spowoduje, że więcej osób będzie szukało pomocy.
  • Rozmowa z osobami, którym się ufa może być pierwszym krokiem do wyjścia z depresji.

Źródło: who.un.org.pl