Światowy Dzień Zdrowia – 7 kwiecień 2015

 

Hasło  światowej organizacji zdrowia

W 2015 ROKU

 

   bezpieczeństwo żywności

„Z pola na stół – uczyń jedzenie bezpiecznym”

 

 

 

   5  ZALECEŃ  PRAKTYCZNYCh  przygotowywania

i  przechowywania  żywności

UTRZYMUJ CZYSTOŚĆ ODDZIELAJ ŻYWNOŚĆ SUROWĄ OD UGOTOWANEJ GOTUJ DOKŁADNIE UŻYWAJ BEZPIECZNEJ WODY I ŻYWNOŚCI UTRZYMUJ ŻYWNOŚĆ W ODPOWIERNIEJ TEMPERATURZE

 

 

7 kwiecień 2015 Światowy Dzień Zdrowia


Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku w dniu 7 kwietnia. Jest to dzień związany z powstaniem Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku.  Co roku jest wybierany temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga zwrócenia szczególnej uwagi. Obchody Światowego Dnia Zdrowia stwarzają możliwość podjęcia wielu działań, których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi.

Tematem przewodnim w roku bieżącym jest:

Bezpieczeństwo Żywności

 Na zdrowie ludności wpływa jakość spożywanych produktów:

– ich świeżość,

– skład,

– stopień zanieczyszczenia,

– sposób dystrybucji, przetwarzania oraz przechowywania.

Żywność zawierająca bakterie, wirusy, pasożyty może być przyczyną wielu chorób od biegunek po nowotwory. Skutki spożycia niebezpiecznych produktów żywnościowych są przyczyną śmierci 2 milionów ludzi rocznie.

Podczas Światowego Dnia Zdrowia w 2015 roku WHO zwraca szczególną uwagę na:

– globalną produkcję i obrót żywnością,

– potrzebę wzmocnienia systemów bezpieczeństwa żywności      

  „ od pola do talerza ”,  wewnątrz i pomiędzy krajami.

 

Główne choroby przenoszone drogą pokarmową i ich przyczyny


Choroby przenoszone drogą pokarmową wywoływane są przez bakterie, wirusy, pasożyty lub substancje chemiczne dostające się do organizmu wraz ze skażoną żywnością lub wodą.

Występujące w żywności patogeny mogą powodować silną biegunkę lub wyniszczające infekcje, takie jak zapalenie opon mózgowych. Skażenie substancjami chemicznymi może prowadzić do ostrych zatruć lub długotrwałych chorób, takich jak nowotwory. Przenoszone drogą pokarmową choroby mogą być przyczyną długotrwałej niesprawności, a nawet śmierci. Wśród przykładów niebezpiecznej żywności należy wymienić niedopieczone / niedogotowane produkty spożywcze pochodzenia zwierzęcego, owoce i warzywa zanieczyszczone odchodami oraz surowe małże zawierające biotoksyny morskie.

Leczenie zakażeń bakteryjnych

Kluczową rolę w leczeniu zakażeń bakteryjnych odgrywają leki przeciwbakteryjne, takie jak antybiotyki. Jednak ich nadużywanie i niewłaściwe stosowanie w leczeniu zwierząt i ludzi doprowadziło do rozwoju i rozprzestrzeniania się opornych bakterii, które sprawiają, że leczenie chorób zakaźnych jest nieskuteczne. Oporne bakterie trafiają do łańcucha żywnościowego za pośrednictwem zwierząt (np. bakterie Salmonella za pośrednictwem kurczaków). Lekooporność mikroorganizmów to jedno z głównych zagrożeń dla współczesnej medycyny.

 

Bezpieczeństwo żywności: sprawa priorytetowa w zakresie zdrowia

publicznego


Niebezpieczna żywność stwarza globalne zagrożenia dla zdrowia. Na niebezpieczeństwo narażeni są wszyscy, zwłaszcza niemowlęta, małe dzieci, kobiety w ciąży, osoby starsze i chore. Biegunki wywoływane obecnymi w żywności i wodzie bakteriami i szkodliwymi substancjami zabijają każdego roku około 2 mln osób, głównie dzieci, szczególnie w krajach rozwijających się.

Niebezpieczna żywność powoduje powstanie błędnego koła biegunek i niedożywienia, stanowiąc zagrożenie dla stanu odżywienia najsłabszych. Jeżeli dostawy żywności stają się niepewne, ludzie zaczynają konsumować mniej zdrowe produkty i spożywają więcej „niebezpiecznej żywności”, która zawiera szkodliwe substancje chemiczne, bakterie i inne związki. Do skażenia żywności może dojść na dowolnym etapie produkcji i dystrybucji, a główna odpowiedzialność spoczywa na jej producentach.Przyczyną dużej liczby przypadków chorób przenoszonych drogą pokarmową jest jednak żywność niewłaściwie przygotowywana lub nieprawidłowo przechowywana w domach, zakładach gastronomicznych lub na bazarach. Nie wszyscy pracownicy mający kontakt z żywnością i konsumenci mają świadomość tego, jak ważne dla zapewnienia ochrony zdrowia własnego i innych jest przestrzeganie podstawowych zasad higieny podczas dokonywania zakupów, sprzedaży i przygotowywania posiłków.


Choroby przenoszone drogą pokarmową wywoływane są głównie

przez:


  •  bakterie
  •  wirusy
  •  pasożyty
  •  priony
  •  substancje chemiczne (występujące naturalnie i wytwarzane przez człowieka).