SZPZLO/ZP/05/12 Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych oraz podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakup i dostawa odczynników laboratoryjnych oraz podstawowego sprzętu ogólnolaboratoryjnego.

Treść ogłoszenia

SIWZ

Formularz ofertowy

Inf. dla wykonawców

Informacje o wyborze oferty