SZPZLO/ZP/04/12 Remont pomieszczeń Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Abrahama 16 w Warszawie.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Remont pomieszczeń Zakładu Lecznictwa Otwartego przy ul. Abrahama 16 w Warszawie.