SZPZLO/ZP/03/12 Zakup i dostawa środków i materiałów czystościowych oraz akcesoriów do sprzątania dla potrzeb SZPZLO Warszawa Praga Południe.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Zakup i dostawa środków i materiałów czystościowych oraz akcesoriów do sprzątania dla potrzeb SZPZLO Warszawa Praga Południe.

Treść ogłoszenia

SIWZ

Formularz ofertowy

Inf. dla wykonawców

Informacje o wyborze oferty