Rehabilitacja pacjentów po przebytej chorobie COVID-19

 

Szanowni Pacjenci
Informujemy, że w Pracowniach Fizjoterapii:

  • przy ul. Abrahama 16, tel. 22 673-39-92,
  • przy ul. Saskiej 61, tel. 22 617-30-05,
  • przy ul. Grochowskiej 339, tel. 22 810-09-91

realizowany jest program bezpłatnej rehabilitacji po przebytej chorobie COVID-19.

Rehabilitacja przysługuje pacjentom z powikłaniami po chorobie w okresie 6 miesięcy od momentu zakończenia leczenia.

Świadczenia realizowane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Wykaz wszystkich placówek medycznych, świadczących ten rodzaj świadczeń znajduje się na stronie głównej MOW NFZ: www.nfz-warszawa.pl