face
bip
wozek


Programy profilaktyczne

...

Programy profilaktyczne finansowane przez NFZ:

SZPZLO Warszawa Praga Południe zaprasza do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach wykonywanych w ramach następujących programów profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia:

Program profilaktyki raka szyjki macicy – etap podstawowy

...

Program finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Rak szyjki macicy to złośliwa zmiana nowotworowa, która rozwija się w układzie rodnym kobiety. W początkowej fazie zaawansowania jest wyleczalny w ponad 99% przypadków, natomiast niewykryty i nieleczony może prowadzić do śmierci. Dlatego każda kobieta po 25 r. ż. powinna regularnie wykonywać profilaktyczne badania cytologiczne. Warto zgłosić się jak najszybciej, ponieważ tylko wczesna diagnostyka pozwala na wykrycie zmian i wdrożenie leczenia.

Zadbaj o swoje zdrowie i wykonaj badanie cytologiczne.

Zapraszamy do naszych przychodni.

Więcej informacji na temat programu …

 

Program profilaktyki chorób układu krążenia

...

Program finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Choroby układu krążenia stanowią główną przyczynę zgonów w Polsce i na świecie. Na ich rozwój wpływa wiele czynników związanych ze współczesnym stylem życia, m.in.: nieodpowiednia dieta, palenie tytoniu, picie alkoholu, stres oraz brak lub niewystarczająca aktywność fizyczna. Długotrwałe narażenie na te czynniki może prowadzić do zaburzeń, m.in.: dyslipidemii, otyłości, cukrzycy, nadciśnienia tętniczego krwi. Tylko przez wyeliminowanie niewłaściwych nawyków, możemy w dużym stopniu zminimalizować ryzyko zachorowania.
Jak zapobiegać chorobom układu krążenia?

Zapraszamy zadeklarowanych pacjentów do naszych przychodni.

Wszystkich chętnych zapraszamy do składania deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Deklaracje dostępne są na stronie https://szpzlo.praga-pld.pl/druki do pobrania oraz w każdej naszej przychodni.

Więcej informacji na temat programu …

 

Program profilaktyki gruźlicy

...

Program finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Gruźlica jest bakteryjną chorobą zakaźną, wywoływaną przez prątki gruźlicy. Należy do grupy chorób społecznych związanych z warunkami życia oraz pracy. Do zachorowania może dojść na skutek osłabienia odporności organizmu.
Do czynników wewnętrznych sprzyjających zachorowaniu należą m.in.: zakażenie wirusem HIV, cukrzyca, choroby nowotworowe, choroby krwi, schyłkowa niewydolność nerek, leczenie immunosupresyjne, pylica płuc, szybka utrata masy ciała.
Gruźlica może dotknąć każdego z nas. Często bywa wykrywana przypadkowo i w wielu przypadkach rozpoznawana jest zbyt późno. Dlatego już dziś sprawdź czy ryzyko zachorowania na gruźlicę dotyczy również Ciebie.

Zapraszamy zadeklarowanych pacjentów do naszych przychodni.

Wszystkich chętnych zapraszamy do składania deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Deklaracje dostępne są na stronie https://szpzlo.praga-pld.pl/druki do pobrania oraz w każdej naszej przychodni.

Więcej informacji na temat programu …

 

 

...

Programy finansowane ze środków budżetowych m.st. Warszawy:

W bieżącym roku współpracując z m.st. Warszawa realizujemy następujące programy:

 

Program promocji zdrowia “ZDROWY UCZEŃ”

 

Program promocji zdrowia „Zdrowy uczeń” w środowisku nauczania i wychowania na terenie dzielnicy Warszawa Praga Południe

zdrowy_uczen

Program finansowany ze środków budżetowych m. st. Warszawy

Program „Zdrowy Uczeń” jest programem edukacyjnym, realizowanym przez pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania. Kierowany do dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół publicznych: podstawowych, ponadpodstawowych oraz placówek opiekuńczo – wychowawczych, w których realizowane są świadczenia zdrowotne zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, dla których m.st. Warszawa jest organem prowadzącym. Zdrowie jest nieodłącznym warunkiem osiągnięć szkolnych i dobrej jakości życia. Pożądane postawy i nawyki kształtowane są poprzez zdobywanie wiedzy o zdrowiu oraz umiejętności.

Więcej informacji na temat programu …

 

Program profilaktyki onkologicznej “SPRAWDZAM”

 

sprawdzam

Program finansowany ze środków budżetowych m. st. Warszawy

Profilaktyka jest niezwykle skuteczną formą walki w leczeniu nowotworów piersi i jąder. Wcześnie wykryty nowotwór daje szansę na całkowite wyleczenie, dlatego tak ważne jest, aby kobiety i mężczyźni poddawali się regularnym badaniom profilaktycznym.
Najważniejszym elementem profilaktyki jest samobadanie.
W ramach Programu proponujemy działania nakierowane na:

 • Edukację w zakresie samobadania
 • Promocję okresowych badań profilaktycznych
 • Promocję zdrowego stylu życia

 

Jak prawidłowo wykonać samobadanie piersi i jąder ?

 

Zapraszamy zadeklarowanych pacjentów do naszych przychodni

Wszystkich chętnych zapraszamy do składania deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Deklaracje dostępne są na stronie https://szpzlo.praga-pld.pl/druki do pobrania oraz w każdej naszej przychodni.

Więcej informacji na temat programu …

 

Program profilaktyki zdrowotnej “PNEUMOONKO”

 

Program polityki zdrowotnej z zakresu zapobiegania inwazyjnym chorobom pneumokokowym i ciężkim zapaleniom płuc u chorych onkologicznych i hematologicznych pn. „PneumoOnko” na lata 2024 – 2026.

pneumoonko

Program finansowany ze środków m. st. Warszawy

Zakażenia pneumokokowe wywoływane są przez bakterie pneumokoki – dwoinkę zapalenia płuc. Są najczęstszą przyczyną pozaszpitalnych, bakteryjnych zakażeń układu oddechowego takich jak: zapalenie ucha środkowego, zatok, zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli i zapalenia płuc. Mogą również wywoływać zapalenie spojówek, zapalenie otrzewnej oraz zapalenie stawów.
Najcięższą postacią zakażenia pneumokokowego jest inwazyjna choroba pneumokokowa (IChP). W pojęciu tym mieści się zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, sepsa (posocznica) i zapalenie płuc z bakteriemią. Szczepienia w ramach pogramu „PneumoOnko” pozwolą i zapewnić dodatkową ochronę w czasie walki z chorobą. Zachęcamy wszystkich uprawnionych do skorzystania z tej szansy.

Zapraszamy zadeklarowanych pacjentów do naszych przychodni

Wszystkich chętnych zapraszamy do składania deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Deklaracje dostępne są na stronie https://szpzlo.praga-pld.pl/druki do pobrania oraz w każdej naszej przychodni.

Więcej informacji na temat programu …

 

Program edukacyjny “Szkoła Rodzenia”

 

Informacje o programie “Szkoła Rodzenia” przeniesiono do zakładki na stronie głównej.
Zapraszamy.

 

Program polityki zdrowotnej z zakresu szczepień przeciwko grypie sezonowej jako profilaktyka zachorowań w populacji osób w wieku 65 lat i więcej pn. “Grypa 65 +” na lata 2023-2025

...

 

Grypa to ostra choroba zakaźna, na którą zapada na świecie 5-10% ogólnej populacji. Jest groźniejsza niż przeziębienie, bowiem niesie ze sobą ryzyko powikłań tj. zapalenie oskrzeli, płuc czy zapalenie mięśnia sercowego. Aby skutecznie zabezpieczyć się przed tą chorobą – należy się zaszczepić.

Program realizowany do marca 2025 roku.

Celem programu jest zmniejszenie zachorowalności na grypę i infekcje grypopodobne.

Do udziału w programie zapraszamy osoby w wieku 65 lat i więcej, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:
– posiadają zameldowanie na pobyt stały lub czasowy na terenie m.st. Warszawy lub
– rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w stołecznych urzędach skarbowych i zamieszkują na terenie m.st. Warszawy.

 

Kryteriami wyłączenia z programu są:
– indywidualne przeciwwskazania do szczepień,
– brak podpisanej zgody na uczestnictwo w programie,
– wcześniejsze zaszczepienie przeciwko grypie w danym sezonie epidemicznym.

W programie wykonujemy bezpłatne szczepienia przeciw grypie po uprzednim zakwalifikowaniu przez lekarza pierwszego kontaktu pacjenta, który ma być zaszczepiony (kwalifikacja lekarska o braku przeciwwskazań do szczepienia ważna jest 24 godziny).

Podczas wizyty pacjentom zostaną przekazane informacje przez lekarza lub pielęgniarkę nt. definicji grypy, jak rozpoznać grypę, jak zapobiegać grypie, o działaniach codziennej profilaktyki zapobiegających wystąpieniu grypy. Co to są odczyny poszczepienne, gdzie i do kogo powinny być zgłaszane, jakie są korzyści zaszczepienia się przeciwko grypie, jakie powikłania może spowodować grypa, jak prawidłowo zachowywać się aby ograniczyć częstość zachorowań.

Osoby przystępujące do programu będą proszone o wypełnienie formularza uczestnictwa w programie. Po wykonaniu szczepienia uczestnicy programu będą proszeni o wypełnienie ankiety oceniającej program. Wpełnienie powyższych formularzy jest warunkiem uczestnictwa w programie.

Zapraszamy do naszych przychodni:

1. ZLO ul. Abrahama 16 tel. 22 671-24-71 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 19:30
2. ZLO ul. Ateńska 4 tel. 22 617-32-96 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 17:30
3. ZLO ul. Grochowska 339 tel. 22 870-43-83 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 17:30
4. ZLO ul. Ostrołęcka 4 tel. 22 810-33-73 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 19:30
5. ZLO ul. Ostrzycka 2/4 tel. 22 813-27-11 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 17:30
6. ZLO ul. Saska 61 tel. 22 617-67-33 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 19:30
7. ZLO ul. Sygietyńskiego 3 tel. 22 810-04-42 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 17:30
8. ZLO ul. Korytnicka 42/44 tel. 22 610-72-52 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 17:30
9. ZLO ul. Kickiego 24 tel. 22 810-41-71 od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 19:30

Program finansowany jest ze środków budżetowych m.st. Warszawy.

 

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku od 6 do 60 miesięcy

...

Grypa jest ostrą chorobą zakaźną wywołaną przez wirusy. Na świecie na grypę zapada 5-10% populacji. Jest ona groźniejsza niż przeziębienie. Zaczyna się gwałtownie i od początku towarzyszą jej ostre objawy.
W większości przypadków przebiega w sposób niepowikłany a stan pacjenta ulega normalizacji po ok. 7 dniach. Największe ryzyko wystąpienia ciężkich postaci grypy lub powikłań występuje m.in. u dzieci w wieku do 5 lat. Do możliwych powikłań infekcji grypowej zalicza się m.in.: zapalenie płuc, zapalenie górnych dróg oddechowych, zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie mięśni, dysfunkcję receptora słuchowego, zaostrzenie przebiegu astmy i mukowiscydozy.

 

Postępowanie w przypadku grypy i jej profilaktyka obejmuje szczepienia ochronne, które są podstawową metodą profilaktyki, ważne jest również przestrzeganie podstawowych ogólnych zasad higieny tj.:

 • higieny rąk – niezbędne jest w sezonie grypowym a zwłaszcza w przypadku bliskiego kontaktu z chorym na grypę, po wyjściu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie do domu częste mycie rąk wodą z mydłem przez 20 sekund, osuszanie ich ręcznikiem papierowym, a następnie dezynfekcja środkiem na bazie alkoholu,
 • noszenie maseczki na twarzy – stałe noszenie maseczki w przypadku kontaktu z chorym zmniejsza ryzyko zachorowania; maseczki należy często (po każdym kontakcie z chorym) zmieniać na nowe, a zużyte wyrzucać do kosza,
 • zasłanianie chusteczką jednorazową ust podczas kaszlu i kichania; w przypadku braku chusteczki zaleca się zasłanianie ust przedramieniem, a nie dłonią,
 • unikanie kontaktu twarzą w twarz z innymi osobami,
 • unikanie tłumu i masowych zgromadzeń,
 • unikanie dotykania rękami ust, nosa i oczu,
 • częste wietrzenie pomieszczeń.

Przez okres choroby chory powinien pozostać w domu i ograniczyć swoje kontakty z innymi do minimum.

Czas trwania programu do marca 2025 roku.

Program ma charakter ciągły i będzie odbywał się w cyklu sezonowym od września do marca. W przypadku dzieci wcześniej nieszczepionych przeciw grypie obejmować będzie podanie dwóch dawek szczepionki w jednym sezonie. W trakcie realizacji programu, w następnych sezonach będą włączane do niego kolejne dzieci, spełniające warunki jego kryteriów.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne.
Program finansowany jest przez m.st. Warszawa.

Celem programu jest: zwiększenie odporności osobniczej na zakażenia wirusem grypy u dzieci od ukończenia 6 m.ż. do 60 m.ż., zamieszkujących na terenie m. st. Warszawy

Kryteria uczestnictwa w programie:

 • dzieci w wieku od ukończenia 6 miesiąca życia do 60 miesiąca (wiek potwierdzony na podstawie numeru PESEL),
 • które przejdą pozytywnie lekarskie badanie kwalifikujące do szczepienia,
 • zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy,
 • których opiekunowie prawni wyrażą pisemną zgodę na udział w programie.

 

Kryteria wyłączenia z programu:

 • brak pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego na udział w programie,
 • obecność przeciwwskazań do podania szczepionki przeciw grypie,
 • szczepienie wykonane we własnym zakresie w danym sezonie grypowym.

 

W ramach programu jego uczestnicy są zobowiązani do:

 • Uzyskania i przedstawienia kwalifikacji lekarskiej do szczepienia. Zaświadczenie to ważne jest 24 godziny od momentu wystawienia.
 • Wypełnienia ankiety satysfakcji pacjenta.
 • Wypełnienia formularza uczestnictwa w programie, w którym rodzic bądź opiekun wyraża pisemną zgodę na uczestnictwo dziecka w programie.
 • Udzielenia informacji personelowi medycznemu nt. wystąpienia grypy lub infekcji grypopodobnej, hospitalizacji z powodu grypy i powikłań pogrypowych oraz wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych podczas rozmowy telefonicznej przeprowadzonej w okresie 3 mies. od zakończenia sezonu grypowego.

 

Szczegółowych informacji o programie udzielają pracownicy Poradni POZ dla dzieci, w których realizowany jest program:

1. ZLO ul. Abrahama 16 tel. 22 671-24-63 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00
2. ZLO ul. Grochowska 339 tel. 22 810-21-11 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00
3. ZLO ul. Ostrołęcka 4 tel. 22 810-45-91 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00
4. ZLO ul. Saska 61 tel. 22 617-67-34 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00
5. ZLO ul. Sygietyńskiego 3 tel. 22 810-09-30 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00
6. ZLO ul. Kickiego 24 tel. 22 810-41-71 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00
7. ZLO ul. Styrska 44 tel. 22 610-72-52 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00

 

Program “Aktywny Senior”

Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Południe oraz m.st. Warszawa zaprasza osoby od 60 roku życia (zamieszkałe na terenie m.st. Warszawy) do udziału w programie pn. “Aktywny Senior”. W jego ramach będą się odbywały na terenie ZLO przy ul. Saskiej 61 oraz Abrahama 16 (Pracownia Fizjoterapii) zajęcia z wykładem na temat zdrowego stylu życia oraz ćwiczeniami ogólnousprawniającymi 2x w tygodniu przez okres 8 tygodni.

Zapraszamy do udziału w programie od marca do grudnia.
Zajęcia dla uczestników są bezpłatne.
Zapisy od poniedziałku do piątku osobiście lub telefonicznie w godz. 8:00 – 18:00:

1. ZLO ul. Abrahama 16 tel. 22 673-39-92
2. ZLO ul. Saska 61 tel. 22 617-30-05

Program finansowany jest ze środków budżetowych m.st. Warszawy.

 

Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. “HPV 12” na lata 2022 – 2024.

Wirus brodawczaka ludzkiego (ang. Human papilloma virus – HPV) odpowiada m.in. za powstanie wielu chorób, które stanowią globalny problem zdrowia publicznego m.in.: raka piersi, raka szyjki macicy, raka odbytu. Rak szyjki macicy jest drugim najczęściej występującym nowotworem złośliwym wśród kobiet w przedziale wieku 15-44 lat. Każdego roku w tej grupie wiekowej wykrywany jest u 500 tys. osób. Istnieje ponad 100 typów wirusa HPV: wśród nich są wirusy niskoonkogenne odpowiedzialne za powstanie ponad 90% brodawek płciowych i brodawek okolic odbytu (tzw. kłykciny kończyste) oraz wirusy wysokoonkogenne, najgroźniejsze z nich to typy 16 i 18 odpowiedzialne za większość przypadków raka szyjki macicy.

Zakażenie wirusem HPV nie wywołuje żadnych zauważalnych objawów. Pierwsze objawy mogą pojawiać się, gdy choroba jest już znacznie zaawansowana. Dziewczęta w wieku 15-19 lat należą do grupy, w której obserwuje się największy odsetek (ok.40%) zakażeń wirusem HPV. W profilaktyce raka szyjki macicy ważna jest profilaktyka pierwotna (szczepienia) oraz profilaktyka wtórna (badania cytologiczne). Zaszczepienie może być skuteczne w 96-100% przypadków. Ze względu na najlepszą skuteczność rekomenduje się szczepienie osób młodych, jeszcze przed inicjacją seksualną, a wiec przed pierwszym kontaktem z wirusem.

Aby umożliwić 12 letnim mieszkańcom m.st. Warszawy dostępność do bezpłatnych szczepień ochronnych proponujemy Państwu uczestnictwo w programie pn. “HPV 12”. Projekt adresowany jest do 12 letnich dziewcząt i chłopców (po ukończeniu 12 r.ż. a przed ukończeniem 13 r.ż.), zamieszkałych na terenie m.st. Warszawy.

Celem programu jest m.in. zmniejszenie liczby zakażeń spowodowanych wirusem brodawczaka ludzkiego.

Program zakłada:

 • przeprowadzenie akcji informacyjnej o programie wśród rodziców i opiekunów prawnych dzieci, do których jest on skierowany,
 • zakwalifikowanie dzieci do programu,
 • uzyskanie zgody rodziców/opiekunów prawnych dzieci na wykonanie szczepienia oraz wypełnienie formularza uczestnictwa w programie,
 • zaszczepienie dzieci przeciwko HPV po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonania szczepienia (kwalifikacja lekarska o braku przeciwwskazań do wykonania szczepienia ważna jest 24 godziny),
 • edukację rodziców/opiekunów prawnych dzieci na temat zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego oraz szczepień profilaktycznych przeciwko temu wirusowi,
 • wypełnienie ankiety.

 

Program finansowany jest przez m.st. Warszawa.

Na szczepienia w programie “HPV 12” zapraszamy od stycznia 2022 r. do 6 grudnia 2024 r. do Poradni POZ dla dzieci w ZLO:

1. ZLO ul. Abrahama 16 tel. 22 671-24-63 poniedziałek i środa w godzinach 8:00 – 17:00
wtorek, czwartek, piątek w godzinach 8:00 – 15:00
2. ZLO ul. Saska 61 tel. 22 617-67-34 poniedziałek w godzinach 8:00 – 14:00
wtorek w godzinach 9:00 – 13:00
środa w godzinach 8:00 – 14:00 i14:00 – 19:00
czwartek w godzinach 8:00 – 14:00 i 15:00 – 18:00
piątek w godzinach 8:00 – 14:00
3. ZLO ul. Grochowska 339 tel. 22 810-21-11 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 18:00
4. ZLO ul. Ostrołęcka 4 tel. 22 810-45-91 poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek w godzinach 8:00 – 14:00
środa w godzinach 8:00 – 15:00
5. ZLO ul. Sygietyńskiego 3 tel. 22 810-09-30 poniedziałek w godzinach 11:00 – 13:00 i 15:00 – 17:00
wtorek w godzinach 8:00 – 10:00 i 12:00 – 13:30
środa w godzinach 11:00 – 13:00 i 15:00 – 17:00
czwartek w godzinach 8:00 – 10:00 i 12:00 – 13:30
piątek w godzinach 12:00 – 13:30
6. ZLO ul. Kickiego 24 tel. 22 810-41-71 wtorek w godzinach 15:00 – 18:00
środa w godzinach 9:00 – 10:00
czwartek w godzinach 15:00 – 18:00
7. ZLO ul. Styrska 44 tel. 22 610-72-52 poniedziałek w godzinach 11:30 – 14:00
wtorek w godzinach 15:00 – 18:00
środa w godzinach 8:00 – 10:00

Źródło:
Uchwała nr LI/1573/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 08.07.2021 r. w sprawie programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego pn. “HPV 12” na lata 2022-2024.