Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa

 


 

Informujemy, że od dnia 01.02.2019r. ulega zmianie miejsce udzielania świadczeń w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej (PODD). Dotychczas działająca PODD w ZLO przy ul. Korytnickiej 42/44 zostanie przeniesiona do ZLO przy ul. Saskiej 61,

tel. kontaktowy 22 610 45 05.

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa to opieka sprawowana nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebują systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych. Opieka ta jest realizowana we współpracy z lekarzem POZ i pielęgniarką POZ.

Świadczenia zdrowotne w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej Domowej udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00. Po godzinie 20:00 do godziny 8:00 rano dnia następnego, świadczenia pielęgniarskie wynikające z zachowania ciągłości procesu leczenia i pielęgnacji zapewnia w ramach sprawowanej opieki świadczeniodawca realizujący umowę w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Dostępność w soboty i dni ustawowo wolne od pracy w medycznie uzasadnionych przypadkach.