Informacja o przeznaczeniu do zbycia (sprzedaży) w trybie bezprzetargowym używanej aparatury i sprzętu rtg.

Informacja o zbyciu w trybie bezprzetargowym