Hasło WHO 2020 – “Wsparcie pielęgniarek i Położnych”

 

WSPARCIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
HASŁO WHO 2020 ROK

 

 

W bieżącym roku tematem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia i zarazem hasłem tegorocznych obchodów jest:

“WSPARCIE PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH”

 

Kampania będzie prowadzona we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia WHO. Ma to związek z 200 rocznicą urodzin twórczyni nowoczesnego pielęgniarstwa Florence Nightingale.

Głównym zamiarem podjętej tematyki jest wywołanie fali publicznego uznania dla pracy pielęgniarek i położnych oraz podkreślenie ich roli w zapewnieniu opieki zdrowotnej. Będzie to miało zasadnicze znaczenie, jeśli chcemy osiągnąć krajowe i globalne cele związane z powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zdrowiem matki i dziecka, chorobami zakaźnymi i niezakaźnymi, w tym zdrowiem psychicznym, gotowością, reagowaniem na sytuacje kryzysowe i bezpieczeństwem pacjentów. Siła w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa jest wystarczająco mocna, aby zapewnić każdemu i wszędzie potrzebną opiekę zdrowotną. Dyrektor Generalny Światowej Organizacji Zdrowia stwierdził, że WHO odczuwa dumę z nominowania tego roku jako międzynarodowego święta pielęgniarki i położnej. Uznał, że rzetelne wzmocnienie pielęgniarstwa oraz położnictwa leży w interesie powszechnej ochrony zdrowia na całym świecie.

Wszystkim Pielęgniarkom i Położnym należą się wyrazy wdzięczności za ich pracę i podziękowania za to, co robią zapewniając wysokiej jakości, pełne szacunku leczenie i opiekę, odpowiadając przy tym na obawy i pytania społeczeństwa, szczególnie w tak trudnym dla wszystkich okresie jakim jest walka z epidemią COVID 19.