Dietetyk

 

Dietetyk

SZPZLO Warszawa Praga Południe zatrudni dietetyka w celu realizacji konsultacji dietetycznych w ramach opieki kordynowanej w zakresie POZ.
Wymagane kwalifikacje określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 15.09.2022r. (Dz.U. z 2022r., poz.1965).

CV prosimy przesyłać na adres: kadry@szpzlo.praga-pld.pl.
Od kandydatów zaproszonych na rozmowy oczekiwać będziemy dokumentów potwierdzających kwalifikacje, uprawnienia zawodowe i wykształcenie.
SZPZLO Warszawa Praga Południe zastrzega sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami.

 

Ważne!!!

Osoby zainteresowane zobowiązane są do zapoznania się z poniższą klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji przez SZPZLO Warszawa Praga Południe.
Przesyłając dokumenty aplikacyjne kandydat wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie wszystkich danych osobowych zawartych w przesłanych dokumentach.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji – RODO.