ZLO ul. Zamieniecka 73


Wyświetl większą mapę

 

Adres:
Zakład Lecznictwa Otwartego ul. Zamieniecka 73
04 – 158 Warszawa

Godziny pracy placówki :
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 -18.00

Kierownik Przychodni:
Lek. med. Stanisław Pisarczyk

Pielęgniarka Koordynująca:
Bożenna Jałocha

Ważne telefony:
Rejestracja Ogólna tel. 22 610 72 52, 22 610 46 90

 

 

Poradnie POZ ( kontakt przez Rejestrację Ogólną, tel. 22 610 72 52, 22 610 46 90 )

 


 

ogloszenie

 


 

Informujemy, że od dnia 01.08.2018r. ulega zmianie miejsce udzielania świadczeń w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej (POD). Dotychczas działająca POD w ZLO przy ul. Zamienieckiej 73 zostanie przeniesiona do ZLO przy ul. Korytnickiej 42/44

tel. kontaktowy 22 610 45 05

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa to opieka sprawowana nad obłożnie i przewlekle chorymi przebywającymi w domu, którzy nie wymagają leczenia w warunkach stacjonarnych, jednak ze względu na istniejące problemy zdrowotne potrzebują systematycznej i intensywnej opieki pielęgniarskiej w warunkach domowych. Opieka ta jest realizowana we współpracy z lekarzem POZ i pielęgniarką POZ.

Świadczenia zdrowotne w zakresie Pielęgniarskiej Opieki Długoterminowej udzielane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00. Po godzinie 20:00 do godziny 8:00 rano dnia następnego, świadczenia pielęgniarskie wynikające z zachowania ciągłości procesu leczenia i pielęgnacji zapewnia w ramach sprawowanej opieki świadczeniodawca realizujący umowę w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Dostępność w soboty i dni ustawowo wolne od pracy w medycznie uzasadnionych przypadkach.

 


 

Poradnia POZ dla dorosłych
Czynna w godzinach 8.00 – 18.00

Wymagane dokumenty:
- deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ,
- dokument z numerem PESEL.

Skierowania na transport sanitarny dla pacjentów z dysfunkcją ruchu wydaje lekarz POZ zgodnie z zasadami określonymi przez NFZ.

Gabinet zabiegowy + EKG
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 -18.00
Punkt pobrań dla dorosłych
Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 9.30