Uprawnienia do korzystania ze świadczeń poza kolejnością

Uprawnienia-do-korzystania-ze-swiadczen

Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej mają:

  • Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi,
  • Zasłużeni Dawcy Przeszczepu,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci,
  • uprawnieni żołnierze i pracownicy oraz weterani poszkodowani – w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa,
  • kobiety w ciąży,
  • świadczeniobiorcy do 18 r.ż., u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu,
  • działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych,
  • osoby posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

W. w. osoby zobowiązane są do okazania dokumentu potwierdzającego przysługujące im uprawnienia.

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2004r. Nr 210, poz.2135 z późn. zm.); Ustawa z dn. 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. 2016 poz. 1860); Ustawa z dn. 1 lipca 2005r o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu tkanek i narządów (Dz. U. 2005 nr 169 poz. 1411); Ustawa z dn. 8 czerwca 2017r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 1386).